Módlmy się za Ojców Pasjonistów!

Kapłani. Dostali od Boga ogromne zadanie. Modląc się za nich, chcemy im po prostu pomóc. Chcemy być ich podporą, by nie ustały ich ręce; ich siłą, gdy im jej już brak; pociechą, gdy ich serce się trwoży.

Kliknij, aby wylosować kapłana za którego będziesz się modlić

Po kliknięciu w przycisk zostaniesz przeniesiony
na stronę Misji Gabriela