Ogłoszenia ( 22.03.2020)

  1. Dyspensa. W związku z niebezpieczeństwem, jakie stwarza panująca epidemia koronawirusa, mając na uwadze pilną potrzebę ochrony zdrowia i życia ludzkiego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej aż do odwołania. Osoby korzystające z dyspensy zobowiązane są w sumieniu do uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w domu za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Zachęcam też do pogłębionej modlitwy osobistej. Biskup Warszawsko-Praski.
  2. W związku z dekretem Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej, żeby zmniejszyć liczbę wiernych do 50 osób na Mszy św. zdecydowaliśmy się w naszej parafii na niedzielę otworzyć jednocześnie kaplicę i kościół. Msze św. będą odprawiane w tych samych godzinach jednocześnie w kościele i kaplicy. Prosimy jednak o roztropność, bo liczba wiernych obecnych na Mszy św. jest ściśle ograniczona. Prosimy siadać w wyznaczonych miejscach. Mszę św. w tygodniu będą odprawiane w kościele.
  3. Bieżące informacje będą podawane na facebooku i stronie parafii.
  4. Dla tych, którzy nie mogą przyjść na Mszę św. będziemy transmitować Mszę św. o godz. 11.00 na Fb Misji Gabriela.
  5. W środę przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
  6. Zachęcamy do zakupu i czytania prasy katolickiej: „Gościa Niedzielnego” i tygodnika „Idziemy” oraz miesięcznik ARKA – o nas.