Ogłoszenia 5.11.2017

  1. Od 01 do 08 listopada włącznie można codziennie uzyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza grzebalnego i choćby myślne odmówienie modlitwy za zmarłych. Odpust ten wolno ofiarować jedynie za zmarłych.
  2. W sobotę, tj. 11 listopada, przypada święto narodowe Dzień Niepodległości. Msze św. w tym dniu o godz. 7:00, 10:00 i 18:00.
  3. Zapraszamy wszystkich na koncert piosenek Patriotycznych w wykonaniu parafian, którzy odbędzie się 11 listopada o godz. 19:00 w naszej kaplicy.
  4. Zachęcamy wszystkich do czynnego udziału w koncercie piosenek patriotycznych 11 listopada. Próba w najbliższy poniedziałek o godz. 19:00 w Domku Młodych. Zapraszamy szczególnie osoby grające na instrumentach.
  5. Przyjmujemy intencje mszalne na nowy rok kalendarzowy 2018.
  6. Przyjmujemy na wypominki całoroczne, które będą czytane od I Niedzieli Adwentu. Prosimy o wyraźne zapisywanie na kartkach imion i nazwisk zmarłych.
  7. Zachęcamy do zakupu i czytania prasy katolickiej: „Gościa Niedzielnego” i tygodnika „Idziemy”.