Spotkanie do bierzmowania

W związku z feriami w styczniu spotkania dla kandydatów do bierzmowania nie będzie. Następne spotkanie (podwójne) będzie 18. lutego 2018 po Mysz św. o godzinie 12.30. 

Kandydatom przystępującym w tym doku do bierzmowania przypominam o konieczności dostarczenia podania i aktu chrztu najpóźniej do końca stycznia. Brak wyżej wspomnianych będzie skutkował niedopuszczeniem do bierzmowania.

o. Łukasz CP