Studnia o Mariusza

Coś się ruszyło w Afryce. Będzie zmiana miejsca realizacji studni, bo najprawdopodobniej uda się zdobyć od miejscowych władz środki na wcześniej planowaną lokalizację. Za kilka dni będziemy mieli nową dokumentacje dotyczącą nowej lokalizacji i myślę, że tu już nikt nie będzie czekać. Tak bywało przy innych projektach. Jak się pojawia cień nadziei, że władze wybudują studnię w planowanym miejscu, to nie ma ich co w tym wyręczać. Nowa lokalizacja jest ok 50 km od klasztoru franciszkanówe. poniżej treść ostatniego maila:

dr Kazimierz Szałata 

Cher Kazimierz et amis de la paroisse du pere Marius paix et bien, Mes confreres m’ont avertir de votre appelle et je vous demande pardon pour le grand retard dans la réalisation de ce forage, ne dépend pas seulement de moi mais je vous en demande sincerement pardon. Les nouvelles sont les suivantes : Le village ou nous allons faire le forage s’appelle PELBY, dans la Commune rurale de Bougnounou et il se trouve a 45km de notre couvent. Le quartier ou il y aura le forage a environne 200 personnes et tout le village dépasse 500 personnes. Le forage le plus proche se trouve a plus de 5 km et en saison de pluie il n’est pas possible d’arrive a la pompe ; les gens de ce quartier doivent boire l’eau de pluie. Votre aide sera tres précieux. J’ai pris contact avec l’Enterprise et entre demain et apres-demain nous allons signer le contrat. Et bien tôt si il n’y aura des imprévues, tout sera termine. Avant de vous saluer je vous demande encore pardon pour le retard et je vous demande de nous accompagner avec vos prieres afin que Dieu a travers nos faiblesse puisse réaliser son Royaume dans les cours des hommes. Je prie pour vous et vos familles et que Dieu Pere et Fils et Saint-Esprit vous bénisse et vous éloigne de tout mal. Paix et bien Frere giacomo ————————————————————————————————————————————————————————- Tłumaczenie: Drogi Kazimierzu i drodzy przyjaciele z parafii śp. Ojca Mariusza, Pan z Wami Moi bracia powiedzieli mi o Waszej prośbie (przypomnieniu?), a ja bardzo Was proszę o wybaczenie za tak duże opóźnienie w realizacji wiercenia studni. Nie wynikało ono tylko z mojej winy, ale mimo to serdecznie przepraszam. A oto wiadomości: Miasteczko (wioska?), w którym będziemy robić wiercenia nazywa się Pelby, leży w gminie wiejskiej Bougnounou i znajduje się 45 km od naszego klasztoru. Ze studni będzie korzystało około 200 osób; w całym miasteczku mieszka ponad 500 osób. Najbliższa studnia znajduje sie w odległości ponad 5 km i w porze deszczowej dostęp do niej jest niemożliwy. Ludzie muszą pić w tym czasie wodę deszczową. Wasza pomoc jest więc bardzo potrzebna. Nawiązałem kontakt z Przedsiębiorstwem i w ciągu dwóch najbliższych dni podpiszemy umowę. I niedługo, jeżeli nie będzie innych przeszkód, wszystko będzie ukończone. Na zakończenie chciałbym jeszcze raz przeprosić za opoźnienie i prosić o modlitwę, aby Bóg, poprzez nasze słabości, mógł budować swoje Królestwo w sercach ludzi. Modlę się za Was i Wasze rodziny. Niech Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty Wam błogosławi i chroni od złego. Pan z Wami Ojciec Giacomo

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.