WSPÓLNOTA KOBIET „MIRIAM”

Powstała we wrześniu 2017 z inicjatywy kobiet należących do parafii. Patronką wspólnoty jest Najświętsza Panna Maryja, a hasłem przewodnim: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej” (Łk 1,46-48)
Wspólnota ma charakter formacji biblijnej kobiet. Głównym założeniem wspólnoty jest dogłębna analiza tekstu Pisma św. poprzez poznawanie sylwetek kobiet Starego i Nowego Testamentu i odniesienie ich postaw do czasów współczesnych.

Spotkania odbywają się w każdy czwarty wtorek miesiąca w godz. 20.00 – 22.00.
Mają one charakter interaktywnej pracy nad tekstem Pisma św. z uwzględnieniem historycznych i geograficznych realiów oraz przełożeniem na dzień dzisiejszy. Ważną część każdego spotkania stanowi wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu. W okresie Bożego Narodzenia spotykamy się na Agape, aby podzielić się opłatkiem.

Opiekun wspólnoty:
09.2017 – 06.2018 – O. Sebastian Walak CP
Od 10.2018 – O. Przemysław Śliwiński CP
Ma charakter otwarty, cały czas się rozwija.
Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane Panie do wspólnej pracy i modlitwy.